Bc. Pavol KNAPEC

Diplomová práce

Porovnání vlivu vstupních parametrů na příkon míchacího zařízení při homogenizaci kaučukových směsí

Comparasion influence input atributes on mixing machine input at rubber mixture homogenization
Anotace:
V mojej diplomovej práci som zisťoval pre tri rôzne kaučukové zmesi energiu, ktorá je potrebná na ich homogenizáciu. Tento experiment som robil pre päť stupňov otáčok hnetadiel a tiež pre päť rôznych teplôt materiálu. V ďalšej časti mojej diplomovej práce som zisťoval dynamickú viskozitu týchto kaučukových zmesí.
Abstract:
In my diplom work I tried to find energy which we must do on homogenization of three various rubber compounds. I did this experiment with five degrees of the stirrers rotation and with five diferent temeratures of material too. In the other part of my diplom work I tried to find dynamic viscosity of this rubber compounds.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009
Zveřejnit od: 20. 5. 2009
Identifikátor: 11628

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Richard Pospíšil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNAPEC, Pavol. Porovnání vlivu vstupních parametrů na příkon míchacího zařízení při homogenizaci kaučukových směsí. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.