Theses 

Nonverbální projevy moderátorky v publicistickém pořadu Máte slovo. – Simona KLÍMOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk pro média a veřejnou sféru

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Simona KLÍMOVÁ

Bakalářská práce

Nonverbální projevy moderátorky v publicistickém pořadu Máte slovo.

The Nonverbal Aspects of The Moderator in Publicistic Programme Máte Slovo.

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se zabývá nonverbálními prostředky moderátorky v publicistickém pořadu Máte slovo, který je vysílán Českou televizí. Teoretická část představí jednotlivé neverbální prvky a jejich význam v komunikaci, dále objasní několik pojmů z oblasti žurnalistiky a definuje pojmy jako televizní pořad, diskuze, moderátor v televizním pořadu a další. Praktická část je založena na analýze těchto neverbálních projevů na základě pořízených snímků moderátorky ve třech vybraných dílech. Působení a významy těchto projevů v mezilidské komunikaci jsou popsány s přihlédnutím k existujícíc teorii komunikace.

Abstract: Given bachelor thesis deals with the non-verbal aspects of the presenter in the publicistic program Máte slovo that is broadcast by Česká televize. The theoretical part introduces individual non-verbal elements and their importance in communication. It clarifies several concepts of journalism, and defines terms of the TV show, discussion, moderator in a television program and other. The practical part is based on the analysis of these non-verbal speeches based on the taken pictures of the presenter in three selected episodes. The effects and meanings of these manifestations in interpersonal communication are described taking into account the existing communication theory.

Klíčová slova: Komunikace, neverbální projevy, pořad Máte slovo, publicistika, moderátorka, diskuze.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=178987 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KLÍMOVÁ, Simona. Nonverbální projevy moderátorky v publicistickém pořadu Máte slovo.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:34, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz