Bc. Tereza Černá

Diplomová práce

Bezmléčná dieta ve školním stravování

Milk free diet in school catering
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice dietního stravování ve školních jídelnách. Je zaměřena na bezmléčnou dietu. Teoretická část popisuje specifika školního stravování, následně analyzuje složení mléka a jeho význam ve výživě člověka. Těžištěm teoretické části je shrnutí příčin bezmléčných diet, jejich typů a obecných doporučení pro implementaci do školního stravování. Praktickou část zkoumá výskyt …více
Abstract:
The thesis is devoted to the issue of specific diets in school canteens. It focuses on milk free diet. The theoretical part destribes specifics of school meals, then it analyses composition of milk and its importance in human nutrition. The core of the theoretical part is a summary of milk free diet causes, milk free diet types and general recomondations for implamation to school canteens. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Suchodolová
  • Oponent: Mgr. Jana Spáčilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista