Theses 

Bezmléčná dieta ve školním stravování – Bc. Tereza Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista

Bc. Tereza Černá

Diplomová práce

Bezmléčná dieta ve školním stravování

Milk free diet in school catering

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice dietního stravování ve školních jídelnách. Je zaměřena na bezmléčnou dietu. Teoretická část popisuje specifika školního stravování, následně analyzuje složení mléka a jeho význam ve výživě člověka. Těžištěm teoretické části je shrnutí příčin bezmléčných diet, jejich typů a obecných doporučení pro implementaci do školního stravování. Praktickou část zkoumá výskyt bezmléčné diety ve školních jídelnách a porovnává ho s jeho skutečnou potřebou. Dále je proveden rozbor měsíčního jídelního lístku ze základní školy, a to jak v klasické formě, tak v bezmléčné. Na základě tohoto rozboru je sestaveno doporučení k nutričnímu obohacení a doplnění zjištěných nedostatků. Mezi praktické výstupy práce patří také čtyřicet vzorových receptur pro přípravu svačin bez mléka.

Abstract: The thesis is devoted to the issue of specific diets in school canteens. It focuses on milk free diet. The theoretical part destribes specifics of school meals, then it analyses composition of milk and its importance in human nutrition. The core of the theoretical part is a summary of milk free diet causes, milk free diet types and general recomondations for implamation to school canteens. The practical part examines occurrence of milk free diet in school canteens and compares it to its real need. Furthermore, monthly school menu is analysed in its classical form and its milk free counterpart. On the basis of this analysis, recommendations for nutritional enrichment is created. 40 sample recipes of meal free snacks constitute a part of the practical outcomes.

Klíčová slova: školní stravování, dietní stravovaní, bezmléčná dieta, bezlaktózová dieta, dětská strava, school meals, diet meals, milk free diet, lactose free diet, child food

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Suchodolová
  • Oponent: Mgr. Jana Spáčilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:42, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz