Radka Zárubová

Diplomová práce

Simulační model vývoje penzijního připojištění

The Simulation Model of the Development of Pension Insurance
Anotace:
Předkládaná práce čtenáře nejprve seznámí se systémem penzijního připojištění, včetně jeho navržené novelizace z roku 2009. Jejím cílem je předpověď a analýza očekávaného vývoje penzijního připojištění se státním příspěvkem. Práce se zaměřuje na simulační model tohoto pojistného produktu. V rámci tohoto simulačního modelu jsou náhodně generovány míry zhodnocení a je určováno množství peněžních prostředků …více
Abstract:
First, this thesis introduces the system of pension insurance with state contribution including its proposed amendment made in 2009. Its aim is to forecast and to analyse expected development in pension insurance with state contribution. The main part of the thesis is focused on the simulation model of this insurance product. Within this model, annual interest on contributions is randomly generated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Martin Dlouhý
  • Oponent: Martina Kuncová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25117

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum