Mgr. Václav Kulhavý, M.Sc.

Disertační práce

Effects of Social Policy on the Labour Markets

Effects of Social Policy on the Labour Markets
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá hlavními makro-efekty sociální politiky na to, jak funguje trh práce, za předpokladu, že dochází k posunům k pobídkovosti na trhu práce. Hlavní výzkumná otázka tedy zní: “Jaká je schopnost sociální politiky při zohlednění přinucujících principů vysvětlit její efekty na trh práce (jak zamýšlené, tak očekávané)?“ Text má tři cíle: hlavní cílem je statistická analýza efektů …více
Abstract:
The thesis deals some main macro effects of the social policy under the assumption of the coercion on the labour market. The main question is therefore as follow: What is the explanatory power of social policy in respect of its coercive (intended and empirical) effects on the labour market? There are three objectives of the text whereby the first is the statistical analysis of the effects of social …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Magdaléna Kotýnková, CSc., doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce