Mgr. Václav Kulhavý, M.Sc.

Doctoral thesis

Effects of Social Policy on the Labour Markets

Effects of Social Policy on the Labour Markets
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá hlavními makro-efekty sociální politiky na to, jak funguje trh práce, za předpokladu, že dochází k posunům k pobídkovosti na trhu práce. Hlavní výzkumná otázka tedy zní: “Jaká je schopnost sociální politiky při zohlednění přinucujících principů vysvětlit její efekty na trh práce (jak zamýšlené, tak očekávané)?“ Text má tři cíle: hlavní cílem je statistická analýza efektů …more
Abstract:
The thesis deals some main macro effects of the social policy under the assumption of the coercion on the labour market. The main question is therefore as follow: What is the explanatory power of social policy in respect of its coercive (intended and empirical) effects on the labour market? There are three objectives of the text whereby the first is the statistical analysis of the effects of social …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Magdaléna Kotýnková, CSc., doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií