Mgr. Miluše Hálová

Diplomová práce

Svobodný přístup k informacím se zaměřením na neúzemní samosprávu

Right to Information Concerning Non-territorial Self-government
Anotace:
Cílem této diplomové práce je předložit základní charakteristiku práva na informace jako jednoho ze stavebních prvků demokratické společnosti, a to z hlediska jeho ústavního i zákonného zakotvení v právním řádu České republiky. Tato práce se specializuje především na institut povinných subjektů a okruh poskytovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v oblasti zájmové …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to introduce the basic characteristics of the right to informations, like the one of the structural element of democratic society, in terms of his constitutional and statutory framework in the legal order of the Czech republic. This thesis is specialized to concept of compulsory subject and the range of informations which are provided under the act No. 106/1999 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta