Theses 

Simulátor I2C obvodu s grafickým rozhraním – Patrik Kortiš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Patrik Kortiš

Bakalářská práce

Simulátor I2C obvodu s grafickým rozhraním

I2C Device Simulator with GUI

Anotace: Předmětem této práce je návrh a realizace grafického simulátoru vybraných integrovaných obvodů pro rozhraní I2C. Samostatnou částí práce je realizace stavového automatu, který plní funkci zařízení typu Slave dle specifikace tohoto rozhraní a je aplikován pro simulaci funkce vybraných obvodů. Součástí práce je rovněž popis sériového rozhraní I2C a způsoby komunikace zařízení využívajících toto rozhraní pro jejich funkci.

Abstract: The objective of this work is the design and implementation of graphical simulator for selected integrated circuit I2C interface. A separate section is the realization of the state machine, to fulfill the functions slave device according to specification this interface, and is applied for simulating function of selected circuits. The thesis also includes a~description of the serial interface I2C and methods of communication devices using this interface for their function.

Klíčová slova: I2C, automat, GUI, sběrnice, rozhraní, simulace, gtkkmm, AD převodník, expandér

Keywords: I2C, machine, GUI, bus, interface, simulation, gtkmm, AD converter, expander

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: David Seidl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:03, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz