Ing. Paula Pivarníková

Bakalářská práce

Řízení o předběžné otázce

Reference for Preliminary Ruling
Abstract:
The objective of Bachelor‘s thesis is to evaluate the importance of preliminary ruling for the development of European law ass well as the work of domestic courts. At the beginning of the thesis general characteristics of the preliminary ruling is made. It emphasizes the importance of this institute and analyses article a preliminary ruling is based on. Next part aims to situations when it is not necessary …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je zhodnotiť význam predbežnej otázky pre vývoj európskeho práva ako aj pre prácu vnútroštátnych súdov. Práca začína všeobecnou charakteristikou konania o predbežnej otázke. Zdôrazňuje význam tohto inštitútu a zahŕňa v sebe rozbor článku, na ktorom prejudiciálne konanie stojí. V ďalšej časti sa bližšie zameriava na situácie kedy nie je potrebné zahájiť predbežné konanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta