Ing. Paula Pivarníková

Bachelor's thesis

Řízení o předběžné otázce

Reference for Preliminary Ruling
Abstract:
The objective of Bachelor‘s thesis is to evaluate the importance of preliminary ruling for the development of European law ass well as the work of domestic courts. At the beginning of the thesis general characteristics of the preliminary ruling is made. It emphasizes the importance of this institute and analyses article a preliminary ruling is based on. Next part aims to situations when it is not necessary …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je zhodnotiť význam predbežnej otázky pre vývoj európskeho práva ako aj pre prácu vnútroštátnych súdov. Práca začína všeobecnou charakteristikou konania o predbežnej otázke. Zdôrazňuje význam tohto inštitútu a zahŕňa v sebe rozbor článku, na ktorom prejudiciálne konanie stojí. V ďalšej časti sa bližšie zameriava na situácie kedy nie je potrebné zahájiť predbežné konanie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies