Martin Šíp

Diplomová práce

Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Statistics and its Utilization (Abuse) in Gaining Information
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá pojmem statistika a jejím využitím, případně jejímzneužitím. Teoretická část se věnuje dvěma velkým tématům, a to statistice, její historii, jejímu využití, jejímu dělení a jejím metodám, přičemž se tato diplomová prácezabývá i tím, jak je možné tyto metody ovlivnit a také veřejnému mínění, které jemožné statistikou ovlivnit. Toto téma zahrnuje, vývoj veřejného mínění …více
Abstract:
This thesis deals with the concept of statistics and its use, or its misuse. The theoretical part deals with two major topics, namely statistics, its history, its use, its division and its methods, while this thesis also deals with how these methods can be influenced as well as public opinion,which can be affected by statistics. This topic includes, the development of public opinion, opinion polls …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Jitka Bartošová
  • Oponent: Vladislav Bína

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76984