Barbora LEJNAROVÁ

Bachelor's thesis

Hudební schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku

Musical abilities at preschool and younger school age
Anotácia:
Tato práce ve své teoretické části vymezuje hudební schopnosti z hlediska jejich zastoupení v předškolním a mladším školním věku. Hudbu je dítěti nutné zprostředkovávat, tudíž práce zdůrazňuje vliv rodiny a školního prostředí na hudební rozvoj dítěte. Praktická část je zaměřena na vytvoření výukového projektu, který respektuje požadavky RVP PV a který je v závěrečné části reflektován. Cílem práce je …viac
Abstract:
The theoretical part of this bachelor defines musical abilities in terms of their representation in pre-school and younger school age. Music needs to be mediated by the child, so the work emphasizes the influence of the family and the school environment on the child's musical development. The practical part is focused on the creation of a teaching project that respects the requirements of RVP PV and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEJNAROVÁ, Barbora. Hudební schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/