Theses 

Interní firemní komunikace – Ing. Petra Mikulková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petra Mikulková

Diplomová práce

Interní firemní komunikace

Internal corporate communication

Anotace: Cílem diplomové práce je na základě vyhodnocení a analýzy fungování interní komunikace ve firmě Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. navrhnout opatření k jejímu zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. První část zachycuje podstatu interní komunikace, její složky a cíle. V druhé části je samotný popis, současný stav interní komunikace, zhodnocení a návrhy na zlepšení vnitropodnikové komunikace firmy Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. V závěru diplomové práce je zhodnocena stávající interní komunikace a jsou doporučena některá zlepšení pro lepší fungování komunikace uvnitř společnosti.

Abstract: Focus of this thesis is devise evaluation and analysis-based proceeding to improve internal communication in Hradecka lesni a drevarska a.s.company The thesis is divided to two parts. First one catches stuff of internal communication, it´s components and targets. In second part is itself specification, present condition of internal communication, evluation and concept to improve intercorporate communication in Hradecka lesni a drevarska a.s. company. In conclusion of thesis we can find evaluation of current internal communication and some recommendation for better functioning of communication in company.

Klíčová slova: Komunikace, interní komunikace, cíle interní komunikace, nástroje interní komunikace, intranet, analýza stavu vnitropodnikové komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Hana Jonášová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11174 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Mikulková, Petra. Interní firemní komunikace. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:39, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz