Bc. Stanislav MÁŠKA

Diplomová práce

Činnost Policie České republiky ve správních územích Jihočeského kraje se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v souvislosti se vznikem dopravních nehod

Activities of the Czech Police in the administrative areas of the South Bohemian region with a focus on road safety in connection with the occurrence of accidents.
Anotace:
Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích. V roce 2015 zemřelo na silnicích Jihočeského kraje 62 osob a 194 osob bylo těžce zraněno. Na pokutách bylo uloženo téměř 18 milionů Kč. Tato čísla jasně ukazují, že problematika bezpečnosti na silnicích je stále aktuální téma a je zapotřebí se jí zabývat a věnovat pozornost prevenci a výchově účastníků silničního …více
Abstract:
The topic of the thesis is focused on the issues of the safety of traffic on roadways. 62 people died and 194 people were seriously injured on roads in South Bohemian Region and almost CZK 18,000,000 was imposed in fines in 2015. These figures clearly show that the issue of road safety is still a hot topic and we need to deal with it and pay our attention and focus the prevention on the issues and …více
 

Klíčová slova

policie doprava bezpečnost
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Aleš Kudlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁŠKA, Stanislav. Činnost Policie České republiky ve správních územích Jihočeského kraje se zaměřením na bezpečnost silničního provozu v souvislosti se vznikem dopravních nehod . Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vg3iw9 vg3iw9/2
15. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 5. 2017
Bulanova, L.
16. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.