BcA. Emilie Machálková

Diplomová práce

Autorská inscenace – Trest

The performance (devising theatre) – The Punishment
Anotace:
Východiskem mého magisterského projektu byla tvorba autorské inscenace s dětmi ve věku 10– 14 let. Naším společným cílem bylo vytvořit inscenaci s hororovými prvky. V průběhu prvního semestru jsme s dětmi hledali příběh pomocí improvizací. V následujícím semestru jsme tvořili divadelní inscenaci. Během práce se děti seznamovaly se základními divadelními principy tvorby inscenace (hra v roli, jevištní …více
Abstract:
The basis for my master project was creation of devising performance with children of the ages between 10 and 14. Our common objective was a performance with horror elements. During the first semester we were working on a story through improvisations. In the following semester we prepared the performance. In the course of the work the children learned the basic theatre principles for a performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2014
  • Vedoucí: MgA. Miroslav Jindra
  • Oponent: prof. PhDr. Silva Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lcm5o/