Mgr. Jana Kubínová

Bakalářská práce

Edukace dětí se zdravotním znevýhodněním v předškolním věku

Education of children with health handicap at pre-school age
Anotace:
KUBÍNOVÁ, Jana Edukace dětí se zdravotním znevýhodněním v předškolním věku. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. 76 s., 23 s. příloh. Vedoucí práce PhDr. Alena ŠAFROVÁ Bakalářská práce analyzuje podmínky edukace dětí s narušenou komunikační schopností ve speciální třídě mateřské školy. Zkoumá reedukaci a přípravu dětí pro vstup do základní školy. Zvýrazňuje význam …více
Abstract:
ABSTRACT KUBÍNOVÁ, Jana Education of children with handicapped preschoolers. Bachelor thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2010. p. 76, 23 p. annexes. Head of the dissertation. Alena Šafrová Thesis analyzes the conditions for education of children with communication skills in a special class of kindergarten. Examines the re-education and preparing children for entry into primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta