Bc. Martin Křikava

Master's thesis

Marketingová strategie penzionu

Marketing Strategy for a Family Guesthouse
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje marketingové strategii v cestovním ruchu. Jejím cílem je na základě teoretických východisek, provedených analýz a průzkumu zákaznické spokojenosti navrhnout marketingovou strategii pro konkrétní rodinný penzion tak, aby lépe obstál v konkurenčním prostředí. Práce zkoumá situaci na trhu ubytovacích služeb v daném regionu. Využity jsou analýzy vnějšího a vnitřního prostředí …viac
Abstract:
This thesis deals with marketing strategy in hospitality area. The aim of the work is to set a marketing strategy for a family guesthouse based on theoretical knowledge, carried out analysis and survey of customer satisfaction in order to get by in a competitive environment. Current situation at the hospitality market in selected region is explored and evaluated. There are analysis of external and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zverejniť od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křikava, Martin. Marketingová strategie penzionu. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe