Bc. Michal Matějíček

Bachelor's thesis

Problémy ochrany životního prostředí

Problemes of the Environment
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Problémy ochrany životního prostředí na Brněnské přehradě“ pojednává o Brněnské přehradě, o jejím vzniku, vývoji a současných problémech s životním prostředím. V úvodu práce jsem se věnoval jejímu umístění, historii, přírodním podmínkám a celkové charakteristice tohoto vodního díla. V další části jsou rozebrány nejvýznamnější environmentální problémy, se kterými se tato nádrž …more
Abstract:
This Bachelor thesis named “Environmental Protection Issues at Brno Reservoir” discusses the Brno reservoir, its formation, development and current problems with the environment. In the introduction of my paper I dealt with its location, history, natural conditions and general characteristics of this water works. The next part discusses the biggest environmental problems this reservoir deals with. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
  • Reader: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training