Bc. Anna Tomášková

Bachelor's thesis

Burza cenných papírů Praha

Prague Stock Exchange
Abstract:
Tato práce bude sloužit studentům pro pochopení principů obchodování na Burze cenných papírů Praha. Popisuje historický vývoj burzy, práva a povinnosti obchodníků a hlavní indexy, se kterými se zde obchoduje. A nakonec porovnává Burzu cenných papírů Praha s RM-Systémem a s Frankfurtskou burzou.
Abstract:
This work will serve students for understanding the principles of trading on the Prague Stock Exchange. It describes the historical development of the stock exchange, the rights and obligations of traders and the major indexes, which are traded here. And finally, compares the Prague Stock Exchange with RM-System and the Frankfurt Stock Exchange.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. David Brebera

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tomášková, Anna. Burza cenných papírů Praha. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Management of Financial Risks