Bc. Lenka KOŠŤÁLOVÁ

Diplomová práce

Výkon sociální práce v postpenitenciární péči v Ostravě v letech 1974-1989

The performance of social work in post-penitentiary care in Ostrava in 1974-1989
Anotace:
Cílem diplomové práce je provést deskripci a analýzu metod sociální práce s jednotlivými klienty v postpenitenciární péči v Ostravě v období let 1974 - 1989, dále také popsat vznik a vývoj postpenitenciárního střediska v Ostravě a možnosti jeho činnosti při resocializaci osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. V diplomové práci je využita strategie historického výzkumu. Výzkumná data jsou …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe and analyse the methods of social work with individual clients in the post-penitentiary care in Ostrava in the period 1974-1989, then also to describe the formation and development of post-penitentiary centre in Ostrava, including its possibilities of activity at the resocialization of persons released from execution of imprisonment. In this diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠŤÁLOVÁ, Lenka. Výkon sociální práce v postpenitenciární péči v Ostravě v letech 1974-1989. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií