Bc. Petra Daníčková

Diplomová práce

Relaxační cvičení pro děti předškolního věku

Relaxation exercises for preschoolers
Anotace:
Diplomová práce na téma: Relaxační cvičení pro děti předškolního věku se zaměřuje na předškolní věk dětí z psychologického i pedagogického hlediska, dále se zabývá možnými problémy, které se můžou v tomto období v důsledku působení stresových faktorů objevit. Hlavní část této práce je věnována relaxačním cvičením, jež lze praktikovat v mateřských školách nebo také v domácím prostředí. Cílovou skupinou …více
Abstract:
Master‘s thesis: Relaxation exercises for preschoolers focuses on pre-school age of children from psychological and pedagogical perspective, discusses the possible problems, which can in this period due to the effect of stress factors occur. The main part of this work is devoted to relaxation exercises that can be practiced in nursery schools or even at home. The target group were children aged 3 to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma