Dalibor Píštěk

Diplomová práce

Okružní křižovatka Rožnovská - Masarykova - Nádražní ve Valašském Meziříčí

Roundabout Roznovska - Masarykova - Nadrazni in Valasske Mezirici
Anotace:
PÍŠTĚK, Dalibor. Okružní křižovatka Rožnovská - Masarykova - Nádražní ve Valašském Meziříčí. Ostrava. 66 s. 2015. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Cílem diplomové práce je analyzovat bezpečnost silničního provozu na okružní křižovatce Rožnovská - Masarykova - Nádražní ve Valašském Meziříčí a navrhnout potřebná opatření na zvýšení plynulosti …více
Abstract:
PÍŠTĚK, Dalibor. Roundabout Roznovska - Masarykova - Nadrazni in Valasske Mezirici. Ostrava. 66 p. 2015. Thesis. VŠB - Technical University of Ostrava. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Aim of this thesis is to evaluate the status of road safety at the roundabout Roznovska - Masarykova - Nadrazni in Valasske Mezirici and propose the necessary measures to improve the flow and safety of traffic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2016
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Josef Laža

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby