Bc. Jana PRESLOVÁ

Diplomová práce

Baroko v Klatovech: Didaktická aplikace ve vyučování dějepisu na ZŠ

Baroque in Klatovy: Didactic applications in teaching history at elementary school
Anotace:
Ve své diplomové práci s názvem Baroko v Klatovech : Didaktická aplikace ve vyučování dějepisu na ZŠ jsem se zabývala teoretického ukotvení tématu a návrhy vhodných didaktických aplikací . Tato diplomová práce je určena především pro učitele dějepisu na základních školách, kteří hledají způsob, jak zpestřit a obohatit svou výuku. Barokní sloh ovlivnil evropské umění v 17. a 18. století a jeho vliv …více
Abstract:
In my thesis, titled Baroque in Klatovy: Didactic application in teaching history at elementary school, I dealt with a theoretical annotation of the topic and suggestions of suitable didactic applications. This dissertation is primarily meant for history teachers, who would like to make their lessons more extensive. The Baroque style was really important for European art in 17th and 18th centuries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRESLOVÁ, Jana. Baroko v Klatovech: Didaktická aplikace ve vyučování dějepisu na ZŠ. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/