Bc. Aneta Nejezová

Bakalářská práce

Dárcovství krve (soubor publicistických textů)

Blood donation (the collection of journalistic articles)
Anotace:
Tématem bakalářské práce je dárcovství krve v novinách. Hlavním cílem práce je vytvoření publicistických textů na téma dárcovství krve pro Brněnský deník Rovnost. Hlavním záměrem práce je větší publicita tématu v novinách, protože bezplatné dárcovství je nekonfliktní téma, a tak jej často zastíní negativní zprávy a kauzy. S ohledem na žánrovou pestrost novin autorka dokazuje, že se téma dá zpracovat …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is blood donation in newspapers. The main aim is to create collection of journalistic articles about blood donation for the newspaper Brněnský deník Rovnost. The purpose is to popularize this topic in newspaper because it is non-conflict theme and often overshadowed by negative news and cases. With regard to the diversity of newspaper genres the author argues this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií