Bc. Lenka Plavčanová

Master's thesis

Role Rady bezpečnosti OSN v rámci zachování světového míru

The role of the United Nations Security Council in keeping the international peace
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na roli Rady bezpečnosti OSN v rámci zachování světového míru. V práci jsou uvedeny dokumenty, na jejichž základě Rada bezpečnosti pracuje. Práce zmiňuje také oblasti konfliktů ve světě a mírové mise, které musí na tato místa dohlížet. Součástí práce je též pohled na soudobé výzvy Rady bezpečnosti, včetně reformy, či války proti terorismu.
Abstract:
This work aims at the role of the United Nations Security Council in keeping the international peace. There are introduced documents, which are important to Security Council work. This work also mention the world conflict areas and the missions, which must control these places. One part of this work is focused on the current challenges of the Security Council including the reform or the war on terror …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní