Gabriela KOUBOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj industriálního cestovního ruchu na české straně evropského regionu Dunaj - Vltava

The development of the industrial tourism in the Czech side of european region Dunaj - Vltava
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na rozvoj industriálního cestovního ruchu na české straně Evropského regionu Dunaj-Vltava. V první části se práce zabývá vymezením a charakteristikou Evropského regionu Dunaj-Vltava. Následuje analýza strategických dokumentů, kde jsou rozebrány cíle, kterých chce ERDV dosáhnout. Druhá část této práce je věnována industriálním památkám a cestovnímu ruchu s ním spojeným. …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the development of the industrial tourism in the czech side of European region Dunaj-Vltava. The first part of this thesis is concerned about definition and characterization of European region Dunaj-Vltava. This part is followed by analyse of strategic documents where is described the main goals which ERDV wants to achieve. The second part is dedicated to industrial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUBOVÁ, Gabriela. Rozvoj industriálního cestovního ruchu na české straně evropského regionu Dunaj - Vltava. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/