Theses 

Podpora edukace žáků s různými druhy zdravotního postižení v první třídě základní školy – Mgr. Leona Lončaričová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Leona Lončaričová

Diplomová práce

Podpora edukace žáků s různými druhy zdravotního postižení v první třídě základní školy

Support of education of pupils with various Physical Disabilities in the first grade of primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá edukací žáků s různými druhy zdravotním postižením v první třídě. Zaměřuje se na oblasti sluchového a zrakového vnímání, na úroveň řečového projevu, které ovlivňují průběh edukace. Cílem výzkumného projektu bylo analyzovat možnosti podpory v edukaci u sledovaných žáků. Z dílčích cílů šetření bylo vytvořit kazuistiky žáků a zjistit obtíže projevující se u sledovaných žáků se zdravotním postižením.

Abstract: The thesis deals with the education of pupils with different kinds of disabilities at the first grade of primary school. It is focused on the areas of auditory and visual perception and on the level of speech ability which affect the course of education. The aim of the research project was to analyze the possibilities of the support in the education of the monitored group of students. One of the partial goals of the survey was to create the case study and identify the difficulties showed by the observed group of handicapped pupils.

Klíčová slova: Narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, školní zralost, sluchové postižení, mentální postižení, edukace žáků s různými druhy zdravotního postižení

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:43, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz