Gabriela MYNÁŘOVÁ

Diplomová práce

Účely a způsoby užívání výukových zdrojů žáky 2. stupně ZŠ

Ways of Using Teaching and Learning Materials by Lower Secondary School Students
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá užíváním tištěných a digitálních zdrojů žáky 8. ročníků základních škol a sleduje žákovu práci při domácí přípravě a ve vyučovacích hodinách v oborech český jazyk, anglický jazyk a dějepis. Práce se výhradně zaměřuje na typy zdrojů, se kterými žáci pracují, a klade si za cíl popsat způsoby žákovské práce s těmito zdroji a účely, k nimž jsou tyto zdroje nejčastěji …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the usage of printed and digital resources by 8th grade lower-secondary school pupils and it aims to follow the pupil's work with such resources during instruction as well as during home preparation in the subjects of Czech language, English language and History. The thesis primarily deals with the types of resources used by pupils and it aims to describe the purposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYNÁŘOVÁ, Gabriela. Účely a způsoby užívání výukových zdrojů žáky 2. stupně ZŠ. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta