Lenka JECHOVÁ

Bakalářská práce

Ota Šik a jeho význam v českém ekonomickém myšlení

Ota Šik and his Impact on Concept of Czech Economy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá osobou Oty Šika a jeho významem v českém ekonomickém myšlení. Úvodní část je soustředěna zvláště na Šikův život, který vypovídal o jeho ekonomicko-politických aktivitách. Práce se snaží znázornit vliv doby a státního zřízení na ekonomické smýšlení tohoto československého reformátora. Věnuje se také bližšímu nástinu Šikovy nejznámější ekonomické reformy z šedesátých let 20 …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the personality of Ota Šik and his importance to the Czech economic thinking. The introduction part focuses especially on of the Šik?s life which gave evidence of his economic-political activities. The work tries to show the impact of that time and the state establishment on the economic opinion of this Czechoslovak reformer. It also concerns with detailed study of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JECHOVÁ, Lenka. Ota Šik a jeho význam v českém ekonomickém myšlení. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / ČJ SV dvouoborové