Theses 

Analýza podmínek pro založení nové restaurace – Ing. Denisa Přibylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Ing. Denisa Přibylová

Diplomová práce

Analýza podmínek pro založení nové restaurace

Analysis of conditions for establishing new restaurants

Anotace: Předmětem diplomové práce je vypracovat jednotlivé kroky, které by vedly při aplikaci ke vzniku restaurace. Práce je pojatá jako analýza obecných postupů při založení nové restaurace. V první části práce je blíže dané téma popsáno na základě literárně dostupných pramenů a jsou stanoveny hypotézy. V druhé části jsou uvedeny dvě koncepce, které jsou detailně popsané, a je proveden marketingový výzkum. V poslední části práce je vyhodnocen marketingový výzkum a jsou navržena jistá doporučení.

Abstract: The subject of this master thesis is to develope individual steps that would lead to the application of restaurants. The work is conceived as an analysis of the general procedures for the establishment of a new restaurant. In the first part are setted up hypothesis and focused in a form of literature research, on the theme. In the second part of this thesis are two concepts that are described in detail and executed marketing research. The last part is evaluated marketing research and some recommendations are proposed.

Klíčová slova: Marketing restaurace, restaurace, situační analýza, zákazníci, marketingový výzkum

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz