Bc. Richard Kalinec

Bakalářská práce

Adding external authentication support to a web project

Adding external authentication support to a web project
Anotace:
Cieľom tejto práce je rozšíriť Drupal tak, že bude podporovať voliteľnú externú autentizáciu, predovšetkým s použitím mod_auth_gssapi a mod_intercept_form_submit, ak aj preberanie dodatočných informácií o používateľovi od externého poskytovateľa identít s použitím mod_lookup_identity. Táto funkcionalita bude navyše implementovaná na báze zavedeného mechanizmu odovzdávania výsledkov autentizácie webovým …více
Abstract:
The aim of this thesis is to extend Drupal such that it will support optional external authentication, in particular using mod_auth_gssapi and mod_intercept_form_submit, as well as retrieving additional information about the user from an external identity provider using mod_lookup_identity. Moreover, this functionality will be implemented on the basis of an established mechanism of passing the authentication …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat