Bc. Jakub Doležílek

Bachelor's thesis

Pohybová aktivita příslušníků Policie České republiky a strážníků městské policie

Physical activity in the Police of the Czech Republic and Municipal Police officers
Abstract:
Bakalářská práce se v úvodu zabývá popisem stavu dosavadních poznatků o významu pohybové aktivity, zejména na vznik chorob a významu ideální tělesné hmotnosti. Cílem pak je ověřit tyto poznatky v praxi a to na dvou skupinách respondentů, u kterých je zdraví a fyzická kondice předpokladem dobrého zvládání výkonu svého povolání. Jednalo se o 46 příslušníků Městské policie Havířov a 46 příslušníků Obvodního …more
Abstract:
Thesis in the introduction describes the state of current knowledge about the importace of physical activity, in particular the emergence of diseases and the importace of ideal body weight. The aim is to validate these findings in practice and on the two groups of respondents, where the health and fitness a prerequisite for good management of thein work. It was the 46 members of the Metropolitan Police …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií