Hana Kovalová

Bachelor's thesis

Konflikt zwischen Askese und Sinnlichkeit: Thomas Manns Fiorenza und Der kleine Herr Friedemann

The Conflict between Asceticism and Sensuality in the Works of Thomas Mann "Fiorenza" and "Little Mr. Friedemann"
Abstract:
The subject of this thesis is the "Conflict between Asceticism and Sensuality in the Works of Thomas Mann Fiorenza and Little Mr Friedemann. The both works will be compared. This thesis submits firstly a short biography of Thomas Mann. Next it focuses on the analysis major figures in both works and describes their conflict between buoyancy and lovelust on the one side and asceticism on the other side …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Konflikt mezi askezí a smyslností v dílech Thomase Manna: Fiorenza a Malý pan Friedemann." Obě díla budou porovnána. Tato práce nejdříve předkládá krátký životopis Thomase Manna. Poté se soustřeďuje na analýzu hlavních postav v obou dílech a popisuje jejich konflikty mezi chutí do života a touhou po lásce na jedné straně a askezí na straně druhé. Cílem této …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedúci: Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovalová, Hana. Konflikt zwischen Askese und Sinnlichkeit: Thomas Manns Fiorenza und Der kleine Herr Friedemann. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Philology / German for Business

Práce na příbuzné téma