Bc. Kateřina HOŇKOVÁ

Bakalářská práce

Mikronukleus test a jeho využití při detekci genotoxikantů

Micronucleus test and its use for detection of genotoxicants
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na možnosti využití Mikronukleus testu pro detekci genotoxických agens. Řada látek, nacházejících se v životním či pracovním prostředí člověka, vykazují nebezpečné vlastnosti. Velkou pozornost si v poslední době vyžádaly látky karcinogenní, u kterých až v 85 % případů můžeme sledovat jejich mutagenní, potažmo genotoxický efekt. Jednou z nejlepších možností pro určení expozice …více
Abstract:
The bachelor thesis was focused on usage of Micronucleus test for detection of genotoxic agents. Lots of substances, occuring in the human living or working environment, show their dangerous character. Great attention has recently called for carcinogenic substances, for which up to 85 % can be traced to their mutagenic and genotoxic effects. One of the best possibilities for determining the exposure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŇKOVÁ, Kateřina. Mikronukleus test a jeho využití při detekci genotoxikantů. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví