Ing. Daniela HAUSEROVÁ

Disertační práce

Zrychlené mikrostrukturní děje při nových procesech tepelného a termomechanického zpracování

Accelerated Microstructural Phenomena in Novel Processes of Heat and Thermomechanical Treatment
Abstract:
Current efforts to boost competitiveness and reduce time and energy demands in production lead to improved efficiency of existing processes and technologies. Carbide spheroidisation is a very time-consuming and energy-intensive process due to its underlying diffusion mechanism. The present dissertation explores accelerated microstructural phenomena during heat treatment and thermomechanical processing …více
Abstract:
V současné době je snaha zefektivňovat stávající procesy a technologie z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, časové a energetické náročnosti. Sferoidizace karbidů je z důvodu difúze velice časově a energeticky náročný proces, proto se tato disertační práce zabývala zrychlenými mikrostrukturními ději při nových procesech tepelného a termomechanického zpracování za účelem sferoidizace karbidů …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 11. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAUSEROVÁ, Daniela. Zrychlené mikrostrukturní děje při nových procesech tepelného a termomechanického zpracování. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/