Bc. Adéla Látalová

Diplomová práce

Individuální rozdíly v citlivosti vůči odmítnutí: Souvislost s negativní afektivitou a tendencí k pocitům studu a viny

Individual differences
Anotace:
Práce se zaměřuje na individuální rozdíly v citlivosti vůči odmítnutí. Cílem výzkumu bylo zmapovat spojitost mezi strachem z nepřijetí, negativní afektivitou a tendencí k prožívání studu a viny. Studie se zúčastnilo 89 mladých dospělých ve věku 20 až 25 let. Zkoumaná oblast byla sledována z kvalitativní i kvantitativní perspektivy. Kvalitativní část výzkumu zahrnovala odpovědi respondentů na několik …více
Abstract:
The present study is focused on individual differences in responding to interpersonal rejection. The aim was to examine a link between fear of rejection, negative affectivity, shame proneness and guilt proneness. Study combines qualitative and quantitative approach. Eighty-nine young adults in the age from 20 to 25 were asked to make up narratives about five cards from Thematic Apperception Test. Thereafter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií