Lenka PETRÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Intercultural communication - the USA and Egypt

Intercultural communication - the USA and Egypt
Abstract:
The bachelor?s thesis ?Intercultural communication - the USA and Egypt? deals with various aspects of intercultural communication, specifically in the USA and Egypt. Firstly, it focuses on intercultural communication and culture in general. Moreover, it describes verbal and nonverbal communication whereas the most significant role is devoted to individual aspects of intercultural communication according …více
Abstract:
Bakalářská práce ?Interkulturní komunikace - USA a Egypt? se zaměřuje na různé aspekty interkulturní komunikace, konkrétně v USA a Egyptě. V první řadě se zaobírá interkulturní komunikací a kulturou obecně. Dále pak popisuje verbální i neverbální komunikaci, přičemž největší váhu nese snaha o probrání jednotlivých aspektů interkulturní komunikace podle teorie Edwarda Halla. V neposlední řadě se věnuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2014
Zveřejnit od: 12. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁŠOVÁ, Lenka. Intercultural communication - the USA and Egypt. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura