Bc. Iva Lorencová

Diplomová práce

Kontrolní činnost prováděná okresními správami sociálního zabezpečení a finančními úřady u zaměstnavatelů a její efektivita

Inspection of employers carried out by local social security administration/tax authority and its efficiency
Anotace:
Předmětem diplomové práce je rozkrýt a vyhodnotit kontrolní činnost, kterou vykonávají orgány státní správy vůči zaměstnavatelům a zachytit její efektivitu. Konkrétně se jedná o kontrolní činnost prováděnou okresními správami sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) a územními pracovišti finančních úřadů (dále jen „FÚ). Pojem kontrola si lze vyložit několika způsoby. O kontrole lze hovořit jako o efektivním …více
Abstract:
Main objective of this thesis is to reveal and assess inspection activities carried out by state administration bodies toward employers and to determine its efficiency. Namely district social security administration and tax office authorities (hereinafter OSSZ and FU respectively). Inspection as a term might be perceived in several ways such as an effective tool to keep the rules observed, as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tjaoo/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Ing. Daniela Prokešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě