Bc. Dagmar Čapková, DiS.

Diplomová práce

Profese sestry pro intenzivní péči z pohledu laické veřejnosti a všeobecných sester pracujících v podmínkách intenzivní péče

General public and professional view on intensive care nurse as a profession
Anotace:
Diplomová práce s názvem Profese sestry pro intenzivní péči z pohledu laické veřejnosti a všeobecných sester pracujících v podmínkách intenzivní péče obsahuje teoretickou část zabývající se danou problematikou a empirickou část, kde hlavním cílem zkoumání bylo zjistit, zda existují rozdíly ve vnímání různých oblastí týkajících se profese sestry pracující v podmínkách intenzivní péče mezi laickou veřejností …více
Abstract:
The thesis "Genaral public and professional view on intensive care nurse as a profession" comprises of the theoretical part, which elaborates on the subject, and of empirical part that focuses predominantly on research of findings of the differences in the perception of the different areas in the profession of an intensive care nurse between the general public and professionals. The research has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta