Theses 

Konkurenceschopnost detinace Česká republika z pohledu vzdělávacích institucí – Bc. Zuzana Švestková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Zuzana Švestková

Diplomová práce

Konkurenceschopnost detinace Česká republika z pohledu vzdělávacích institucí

The competitiveness of the destination Czech Republic from the education institution perspective

Anotace: Předmětem diplomové práce „Konkurenceschopnost destinace Česká republika z pohledu vzdělávacích institucí“ je identifikace a analýza směrů ve světě týkajících se problematiky destinační konkurenceschopnosti. První část představuje teoretická východiska světového výzkumu konkurenceschopnosti destinace. Ve druhé části je analyzován vliv vzdělávání na konkurenceschopnost destinace. Třetí část představuje samotný výzkum zaměřený na faktory, které nejvíce ovlivňují konkurenceschopnost České republiky tak, jak to vidí vzdělávací instituce.

Abstract: The goal of the submitted thesis: The competitiveness of the destination Czech Republic from the education institution perspective is identification and analysis of world trends in relation to the issue of destination competitiveness. The first part presents the theoretical background of the world research of destination competitiveness. In the second part is analysed the impact of education on the competitiveness of the destination. The third part presents the research focused on the factors that most influence the competitiveness of the Czech Republic as it sees educational institutions.

Klíčová slova: cestovní ruch, destinace, konkurenceschopnost, vzdělávání, tourism, destination, competitiveness, education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz