Bc. Simonetta Šmídová

Bachelor's thesis

Motiv smrti, hledání identity a smyslu života ve vybraných dílech Josteina Gaardera se zaměřením na děti a mládež

Motiv smrti, hledání identity a smyslu života ve vybraných dílech Josteina Gaardera se zaměřením na děti a mládež
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na motiv smrti, hledání identity a smyslu života ve vybraných dílech Josteina Gaardera se zaměřením na děti a mládež. Konkrétně se jedná o tituly Dívka s pomeranči, Jako v zrcadle, jen v hádance, Loutkář a Tajemství karet. Cílem této práce je identifikovat prostředky, které utváří výše zmíněné motivy. Dalším záměrem je popsat přínos, který detabuizace těchto společensky …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the theme of death, searching for personal identity and meaning of life in the selected works of Jostein Gaarder focusing on children and youth, namely The Orange Girl, Through a Glass, Darkly, Dukkeføreren and The Solitaire Mystery. The aim of the thesis is to determine the literary and language means that are creating and forming the above mentioned themes. The next …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2019
  • Vedúci: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta