Lenka Horkelová Novotná

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Osobní asistence v rodině s dítětem s postižením - hranice vztahu z pohledu osobního asistenta

Anotace:
Absolventská práce se zabývá vztahy osobních asistentů s rodiči dětí s postižením u nichž asistují a jejich hranicemi. Cílem práce bylo zjistit, jak asistenti vnímají vztah s rodiči, jestli si dokáží udržet profesionální hranici a jakým způsobem ovlivňují vztahy samotnou osobní asistenci. Teoretická část se věnuje vymezení osobní asistence, vztahům, jeho hranicím a faktorům, které jej ovlivňují. Druhá …více
Abstract:
The work is focused on relations between personal assistants and parents of handicapped children who they provide assistance for, and their boundaries. The aim of the work is to find out how assistants perceive the relation with the parents, if they are able to keep professional boundaries and how this relation influences personal assistance. The theoretical part is focused on defining personal assistance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc