Bc. Ulyana Lisahorava

Bakalářská práce

Restaurant trends.

Restaurant trends
Anotace:
Práce je věnována sledování trendů v podnikání v oblasti stolování. Hlavním cílem práce je analýza a odhalení současných trendů v oblasti provozování restaurace. Ústřední hypotézou je následující tvrzení: trendy u pražských restaurací jsou shodné s celosvětovými trendy. Práce je rozdělena do tří částí. V části první je pozornost věnována teoretickému základu problematiky. V praktické části práce se …více
Abstract:
The work is dedicated to tracking trends in the restaurant business. The main goal of this work is the analysis and detection of current trends in the field of catering. The central hypothesis is the following statement: trends at Prague's restaurants are consistent with global trends. The work is divided into three parts. In the first, the attention is paid to the theoretical basis of the problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Egner
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze