Bc. Petra Merunková

Diplomová práce

Alternativní způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí

Alternative ways of providing transport services to villages
Anotace:
Diplomová práce se zabývá alternativními způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí. Popisuje vymezení dopravní obslužnosti z legislativního hlediska a nekonvenční systémy dopravní obslužnosti. Na základě analýzy současného stavu zajištění dopravní obslužnosti vybraných obcí jsou ve třetí části diplomové práce popsány návrhy na využití alternativních způsobů. V poslední kapitole se nachází …více
Abstract:
Diploma thesis defines alternative ways of providing transport services to villages. Moreover, it describes the legislative viewpoint and unconventional systems of transport services. Third part of diploma thesis includes both analysis of the current situation of providing transport services to selected villages and suggestions how to apply the alternative ways. The evaluation of suggested measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Merunková, Petra. Alternativní způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika