Bc. Petra Merunková

Master's thesis

Alternativní způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí

Alternative ways of providing transport services to villages
Abstract:
Diplomová práce se zabývá alternativními způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí. Popisuje vymezení dopravní obslužnosti z legislativního hlediska a nekonvenční systémy dopravní obslužnosti. Na základě analýzy současného stavu zajištění dopravní obslužnosti vybraných obcí jsou ve třetí části diplomové práce popsány návrhy na využití alternativních způsobů. V poslední kapitole se nachází …more
Abstract:
Diploma thesis defines alternative ways of providing transport services to villages. Moreover, it describes the legislative viewpoint and unconventional systems of transport services. Third part of diploma thesis includes both analysis of the current situation of providing transport services to selected villages and suggestions how to apply the alternative ways. The evaluation of suggested measures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Merunková, Petra. Alternativní způsoby zajištění dopravní obslužnosti malých obcí. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics