Theses 

Systém odměňování ve sféře volného času – Bc. Martina KRÁČMAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

Bc. Martina KRÁČMAROVÁ

Diplomová práce

Systém odměňování ve sféře volného času

Remuneration system in the sphere of leisure

Anotace: Práce se zabývá systémem odměňování ve sféře volného času. Teoretická část se věnuje motivaci pracovníků, popisem jednotlivých motivačních teorií a jejich představitelů. Dále popisuje systém odměňování a to jak peněžní tak nepeněžní formu. Významná část je věnována zaměstnaneckým benefitům a různým členěním, uplatňováním a realizací. Následně jsou naznačeny možnosti hodnocení pracovníků a vykonané práce. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována stěžejní otázce práce, tj. systém odměňování uplatňovaný ve volnočasových organizacích, kam patří i odměňování dobrovolníků. Praktická část obsahuje charakteristiku a srovnání dvou zvolených organizací a to občanského sdružení M-tes a Salesiánského střediska mládeže ? dům dětí a mládeže České Budějovice. Empirické zkoumání je zaměřeno na motivační strategie, systém odměňování, hodnocení a uplatňování zaměstnaneckých výhod, které dané organizace využívají a následně jsou navrhnuty změny a doporučení.

Abstract: This thesis deals with the remuneration system in the sphere of leisure. The theoretical part deals with the motivation of employees, description of motivational theories and their authors. It also describes both of systems remuneration, financial and non-financial form. An important part is employee benefits and various classification, implementation and realization. Consequently are some possibilities of evaluation of employees and their work. The final chapter of the theoretical part focus on remuneration system applied in leisure organizations, which also includes compensation for volunteers. The practical part contains the description and comparison of two organizations. First is the civic association M-tes and second is Silesian Youth Center ? home of children and youth. Empirical research is focused on motivational strategies, remuneration systems, evaluation and implementation of employee benefits. Consequently are offered changes and recommendations.

Klíčová slova: systém odměňování, motivace, motivační teorie, zaměstnanecké benefity, hodnocení pracovníků, volný čas, volnočasové organizace, nepeněžní odměňování, peněžní odměňování, dobrovolníci

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2013 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KRÁČMAROVÁ, Martina. Systém odměňování ve sféře volného času. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 10. 2018 16:05, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz