Jana VOLKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza školení porotců a trenérů v ČSAR

Analysis of training judges and coaches in Czech Association of acrobatic rock and roll
Anotace:
Bakalářská práce ?Analýza školení trenérů III. třídy Českého svazu akrobatického rock and rollu? se v teoretické části zabývá andragogickými východisky pro projekt vzdělávání dospělých a představením akrobatického rock and rollu. Klade důraz na zpracování základů andragogiky, androdidaktiky a teoretické zpracování projektu vzdělávání dospělých. Praktická část prezentuje výsledky výzkumu, který probíhal …více
Abstract:
Bachelor?s thesis "Analysis of the training of coaches III. Class Czech National rock and roll Federation" in the theoretical part, deals with the starting points for the project adult learning and performance of acrobatic rock and roll. It emphasizes the processing of basic adult education, adult education didactics and theoretical processing project in adult education. The practical part presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2012
Zveřejnit od: 5. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Martin Malčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLKOVÁ, Jana. Analýza školení porotců a trenérů v ČSAR. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika