Bc. Petra Svobodová

Diplomová práce

Kompetence, úkoly a strategie města Jirkova v oblasti sociální politiky

Competency, Duties and Strategy of the Town of Jirkov in the Social Policy
Anotace:
V dnešní době hraje sociální oblast velmi důležitou roli, neboť se určitým způsobem dotýká každého z nás, ať už jde o pobírání různých dávek, příspěvků, důchodů či dalších věcí a potřeb z běžného života občanů. Z tohoto důvodu je nezbytné orientovat se v této oblasti a věnovat se ji jako celku. Je tedy důležité přiblížit si ji z pohledu občanů, ale také z pohledu jednotlivých měst, to znamená znát …více
Abstract:
In der heutigen Zeit spielt der Sozialbereich sehr wichtige Rolle, denn in gewisser Wiese betriff sie jeden von uns, ob um den Bezug der verschiedenen Abgaben, der Beiträge, der Renten und weiteren Sachen und die Bedürfnisse des Lebens der Bürgen es gehen. Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, sich in diesem Bereich und Pflegen dieses Bereiches, wie das Ganze, zu orientieren und zu widmen. Es ist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní