Markéta Pohlová

Bakalářská práce

Česká komunální politika - specifika marketingové kampaně pro komunální volby

The Czech Local Politics- The specifics of a marketing campaign for local elections
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza výsledků komunálních voleb 2014 ve statutárním městě Brně, náčrt současné předvolební situace včetně stran a hnutí, které se jí účastní, rozbor situace, programu a možností vybrané politické strany a pokus o prognózu možného vývoje a výsledků komunálních voleb 2018 ve statutárním městě Brně.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the results of the local elections in 2014 in the statutory city of Brno, to outline the current pre-election situation, including the parties and movements involved in it, to analyze the situation, program and possibilities of a selected political party and to try to predict the possible development and results of the 2018 municipal elections the statutory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
  • Oponent: Štěpán Strnad, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.